هیچوقت در زندگی تان به خاطر احساس ترس عقب ننشینید

همه ی ما بارها این جمله را شنیده ایم که «بدترین اتفاقی که ممکن است بیفتد چیست؟ مثلاً اینکه بمیرید؟
اما بدترین اتفاقی که ممکن است برایتان رخ دهد نیست …»
بدترین اتفاق در زندگی این است که اجازه دهید در عین زنده بودن،
از درون بمیرید.

مارتین سلیگمن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: