احساس شادی لزوماً در داشتن دارایی مادی نیست

احساس لزوماً در داشتن دارایی مادی نیست؛ اگه احساس رو در درونت به وجود بیاری، تو با کوچکترین چیزها ؛ وگرنه برای بهترین موقعیت ها هم یک شادی بی تداوم داری.

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: