از فاصله‌ی يك‌ميليون سال‌ نوری

⁣ارواحی از فاصله‌ی یک‌میلیون سال‌ نوری

«یایوری کوزاما»، هنرمند ژاپنی، نمایشگاهی از آینه‌های موازی را در موزه‌ی هیرشهورن واشنگتن آماده کرده و آن را «ارواحی از یک‌میلیون سال‌نوری دورتر» نامیده است. طبق اصول نور هندسی، اگر دو آینه‌ی تخت را موازی یکدیگر قرار دهید، بی‌نهایت تصویر درون آن‌ها شکل می‌گیرد.

⇐دانلود کتاب الکترونیک-کتابخانه مجازی⇒