از ورودی های ذهن خود مراقبت کنید

این جمله را همواره به یاد داشته باشید اگر ورودی ها آشغال باشند خروجی ها هم آشغال خواهند بود. اگر شما دارید بدنی سالم داشته باشید اولین کاری که باید کنید این است که از غذاهای کم و مضر دوری کنید. به طو مشابه اگر می خواهید ذهنی سالم و قوی داشته باشید باید تا می توانید آن را با اطلاعات مثبت و با تغذیه کنید. آیا شما از آن دسته از هستید که مغزتان را با اخبار شبانه تغذیه می کنید و یا اینکه آن را با مطالعه کتاب های الهام بخش تغذیه می کنید؟ ورودی های شما در نهایت تاثیر بسیار زیادی در روند و شما خواهند داشت.

البته کنترل این ورودی ها به همین سادگی ها نیست. زیرا روزانه از هر طرف با اخبار و ورودی های و مخرب بمباران می شوید. باید مراقب باشید و از ورود هر گونه اطلاعات که باعث کاهش قدرت و شما می شود جلوگیری کنید. علاوه بر این شما به صورت طبیعی به دنبال اخبار و ورودی های منفی است. وظیفه شما این نیست که شما را به اهداف والایتان برساند، فقط یک وظیفه دارد و آن هم بقاء شماست. مدام به دنبال خطرات و کمبودها است، به عبارت دیگر برای یافتن عوامل منفی برنامه ریزی شده است. به همین دلیل است که اخبار منفی مانند کاهش منابع آب و یا اوضاع بد اقتصادی اینقدر برای مردم جذاب هستند. شبکه های خبری رادیویی و تلویزیونی هم این موضوع را به خوبی می دانند به همین دلیل اخبار آنها گلچینی از دزدی، آتش سوزی، رکود و تورم اقتصادی است.
به نظرتان بیشتر اوقات به چیزی می اندیشید؟ چه عاملی بیشترین تاثیر را در نوع افکار شما دارد؟

جواب این است: هر آنچه که می بیند و یا می شنوید یا همان ورودی های ذهن خود.

از ورودی های ذهن خود مراقبت کنید

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: