باید سعی کنی شش ماه طاقت بیاوری

گزیده ای از کتاب “دختر پرتقالی” اثر یوستین گوردر

او گفت: باید سعی کنی شش ماه بیاوری. اگر بتوانی این مدت را صبر کنی می‌توانیم دوباره همدیگر را ببینیم.
به گمانم آهی کشیدم و گفتم: چرا این قدر طولانی؟
دختر پرتقالی خود را نباخت و به نظر می‌رسید که می‌خواهد خود را محکم نشان بدهد. او گفت: برای این که تو باید این مدت را صبر کنی.
او می‌دید که چه طور یاس و مرا در هم شکسته است و شاید برای همین اضافه کرد: اما اگر این مدت را کنی شاید بتوانیم در شش ماه بعد از آن هر روز همدیگر را ببینیم.

واحد مطالعات و پژوهش های فرهنگی و هنری تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: