جشن مردم اوکراین

جشن مردم اوکراین

مردم اوکراین شروع برنامه سفر بدون ویزا به اتحادیه اروپا را با رویدادهای ویژه جشن گرفته اند. آنها جازه دارند با گذرنامه بیومتریک بدون داشتن ویزای قبلی برای ۹۰ روز وارد منطقه شینگن شوند./ Kojaro
⇐دانلود کتاب الکترونیک-کتابخانه مجازی⇒