احساس خوشبختی کاذب

اگر سعی نکنید که در خود تغییرات مثبت بوجود بیاورید، کم کم به هایی تبدیل می شوید که فقط کارهایی را بدون هدف انجام می دهند، فقط برای آنکه دهانِ دیگران را ببندند و یا خود، احساس کاذب کنند …

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: