دعایی زیبا از بابا طاهر

خدایا دانشی ده؛ نگیرم،
بده آرامشی؛ ماتم نگیرم،
خدایا از بی نصیبم،
شهامت ده که آرامش بگیرم،
خدایا؛ این تفاوت بر من آموز،
که در گمراهی مطلق نمیرم،

ابرها به تکیه میکنند، درختان به زمین و انسانها به یکدیگر…
گاهی دلگرمی یک دوست چنان معجزه میکند که انگار خدا در زمین کنار توست.
جاودان باد سایه دوستانی که را علتند نه شریک،
و غم را شریکند نه دلیل…

دعایی زیبا از بابا طاهر

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: