رمان پر فروش جزء از کل

وقت آزاد زیاد دارم، وقت آزادباعث مى شود، آدمها زیاد فکر کنند، باعث مى شود مردم به شکل بیمار گونه اى متوجه خود شوند

و در صورتى که بى نقص و بى چون و چرا نباشى، این در خود فرو رفتن باعث منجر به افسردگى مى شود، براى همین است که افسردگى دومین بیمارى شایع جهان است.

پر فروش جزء از کل | استیو تولتز

واحد مطالعات فرهنگی و هنری تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: