روش های علمی برای افزایش خلاقیت

روش های علمی ثابت شده برای افزایش خلاقیت

✅ روش های علمی ثابت شده برای افزایش خلاقیت
💢 با وجود این که مغز، ضروری ترین ارگان بدن بشمار می رود، دانشمندان به طور مستمر خود را با کشفیات تازه و هیجان انگیز بیشتری در مورد جذابیت و پیچیدگی مرموز آن روبرو می بینند.
خلاقیت، به صورت ویژه ای در بیشتر مواقع، تحریک کنندۀ حس کنجکاوی است زیرا محافظ حرکت رو به جلوی بشر است و همچنین، دارای معنای آشکار و در عین حال دشواری برای تفسیر می باشد.
هنگامی که الهامات در شما متوقف می شوند، سعی کنید یکی از روش های زیر را که برایتان کارآیی بهتری دارد، استفاده کنید.
فاصلۀ روانی❗️
از استعاره ها یاری جویید❗️
حرکت سریع چشم ها در خواب (آر ئی ام)❗️
هدایت صحیح خشم درونی❗️
گوش دادن به موسیقی❗️
استفاده از رنگ آبی❗️
شوک تعاملی فرهنگی❗️
تعامل با فن آوری❗️
مهلت خود را تمدید کنید یا انعطاف پذیر باشید ❗️
اجتناب از طوفان مغزی❗️
به خود نوعی پاداش دهید❗️
دانستن چند زبان❗️
ورزش❗️
مدیتیشن متعالی ❗️
بازی های ویدئویی❗️
شوخی❗️
در معرض پوچی قرار گرفتن❗️
بازی❗️

⇐دانلود کتاب الکترونیک-کتابخانه مجازی⇒