سر تو جا گذاشتی مرد!

سر تو جا گذاشتی مرد!

| سر تو جا گذاشتی مرد!
‌مردی بدون سر در خیابان‌های «فرسندا» در اسپانیا قدم می‌زند. اگر در یک روز عادی با چنین هیبتی در خیابان حاضر شوید، همه با دیدن شما ممکن است جیغ بکشند، اما در شب دیدن این ‌ها برای همه عادی است و به هم می‌آیند.

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: