شیطان و تغییر احساسات

آیا تا به حال شده که وقتی یک ی زیبا، ماشین زیبا ببینیم، بیاییم در خونه تعریف کنیم؟

اما تا اینکه یه تصادفی می بینیم می آییم به همه تعریف می کنیم با تمام جزئیات!!!!!

چون کارش این است که ما را ببرد به سمتی که از آن سمت به ما ضربه بزند!!

چگونه؟؟

با تغییر ما

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: