عجایب هفتگانه دنیای باستان

عجایب هفتگانه دنیای باستان

عجایب هفتگانه دنیای باستان؛ آرامگاه هالیکارناسوس (Halicarnassus)
آرامگاه هالیکارناسوس یا مقبره ماسول (Mausolus) یکی از عجایب هفتگانه‌ی دنیای باستان است. این مقبره بین سال‌های ۳۵۰ تا ۳۵۳ پیش از میلاد در هالیکارناسوس (بودروم در ترکیه‌ی امروزی) ساخته شده است. برای ماسول یا موزولوس، پادشاه و ساتراپ هخامنشیان در کاریا (Caria) ساخته شده است. ساتراپ شکل یونانی‌شدهٔ واژهٔ «خشثر پاون» است که در زمان هخامنشیان به فرماندار یا استاندار یکی از بخش‌های شاهنشاهی گفته می‌شد./ Kojaro

⇐دانلود کتاب الکترونیک-کتابخانه مجازی⇒