عشق از دست رفته هنوز عشق است

گزیده ای از کتاب “مردی به نام اوه” اثر فردریک بکمن

از دست رفته هنوز است، فقط شکلش عوض می‌شود. نمی‌توانی او را ببینی یا برایش غذا بیاوری یا مویش را نوازش کنی یا او را دور زمین رقص بگردانی. ولی وقتی آن ‌ها ضعیف می‌شود، دیگری قوی می‌شود. . خاطره تو می‌شود. آن را می‌پرورانی. آن را می‌گیری و با آن می‌رقصی. باید تمام شود، عشق نه.

واحد مطالعات و پژوهش های فرهنگی و هنری تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: