لیلی نام تمام دختران زمین است

گزیده ای از کتاب “لیلی نام تمام زمین است” اثر عرفان نظر آهاری

خدا گفت: به دنیایتان می‌آورم تا عاشق شوید.
آزمونتان تنها همین است: . و هر که عاشق‌تر آمد، نزدیکتر است. پس نزدیک‌تر آیید، نزدیک‌تر.
عشق، کمند من است. کمندی که شما را پیش من می‌آورد. کمندم را بگیرید.
و لیلی کمند خدا را گرفت.

واحد مطالعات و پژوهش های فرهنگی و هنری تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: