ما تمام آنچه که لازم است را داریم

تله چن به نقل از پونه مقیمی:

ما تمام آنچه که لازم است را داریم.
تمام آنچه که می‌تواند به ما کمک کند تا رد شویم.
که بیاوریم.
که دوباره تصمیم بگیریم.
که دوباره شروع کنیم.
که دهیم.
ما تمام آنچه که لازم است را داریم تا «» کنیم؛ و !
بدنی که دردها را می‌شناسد و برای همین دردها طراحی شده است، فقط کافی است اجازه دهیم و به جریان بیاوریم.
و ذهنی که می‌تواند آگاه و شود!
همین‌ها کافیست برای گذر؛ برای و برای عمیق زندگی.

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: