مثلث شادمانی انسان

– اولین مورد، ارتباط ‌های انسانی است، دوستهای خوب و کردن

– دوم است، به‌خصوص جاندار مثل گل‌ ها و گیاهان

– سومین مورد نیز، خندیدن است

فکرش را بکن هر سه مجانی هستند
بی هیچ بهایی!!!

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: