مجوز تردد اتومبیل‌های خودران در جاده‌

مجوز تردد اتومبیل‌های خودران در جاده‌های آلمان صادر شد

🔻 دولت آلمان به تازگی قانونی را وضع کرده که بر اساس شرایطی، خودروسازها می‌توانند اتومبیل‌های خودران را در جاده‌های این کشور آزمایش کنند. پیش از این، بسیاری از خودروسازهای آلمانی مجبور به آزمایش محصولات خود در کشورهایی نظیر آمریکا بودند.
🔻 با وجود وضع این قانون، شرکت‌ خودروساز موظف است که شخصی را مسئول راننده اتومبیل در حال تست کند. این شخص در شرایط خطرناک، هدایت اتومبیل را در دست می‌گیرد. هم‌چنین خودروساز باید جعبه‌سیاهی را در اتومبیل تعبیه کند تا عملکرد اتومبیل و وضعیت کنترل راننده را زیر نظر داشته باشد؛ در صورتی که بروز مشکلی که باعث تصادف شود، شرکت خودروساز مسئول این حادثه است.

⇐دانلود کتاب الکترونیک-کتابخانه مجازی⇒