مسجد امام اصفهان

مسجد امام اصفهان

عکاس: ارنست هولستر (مهندس و عکاس آلمانی، ۱۸۳۵–۱۹۱۱) که در زمان ناصرالدین شاه، بیست سال در اصفهان اقامت داشت و به عکاسی از این شهر پرداخت.

واحد مطالعات و پژوهش های فرهنگی و هنری تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: