هوس‌ های سرخ

ها پابرجا می‌مانند حتی اگر ما آنها را نبینیم یا نادیده بگیریم. از طرف دیگر، بر ندانستن، در هر شرایطی حتی اگر امکان پذیر نباشد، ارجحیت دارد. ‌ما ممکن است نتوانیم را عوض کنیم اما قطعاً خودمان را می توانیم تغییر دهیم. علاوه بر این، دانستن مقدمهٔ هر تغییری است. ما در مرحلهٔ اول باید درباره ی مسئله ای بدانیم تا بتوانیم آن را تغییر دهیم..

کوروش رستگار
‌ های سرخ

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: