وحشت از تنهایی

افرادی که از تنهایی دارند، معمولا می کوشند این را ازطریق یک شیوه ی بین فردی تسکین دهند:

آنها نیازمند حضور دیگرانند تا هستی خود را به اثبات برسانند; فردی که در حال غرق شدن در تنهایی ست, مایوسانه به هر رابطه ای چنگ میزند.

این دست انداختن به سوی هر رابطه, چیزی نیست که او بخواهد بلکه از سر ناچاری چنین میکند و رابطه ی حاصل از چنین شرایطی برای ادامه بقاست نه برای دستیابی به رشد و تکامل

طنز تلخ ماجرا اینجاست: آنان که مایوسانه نیازمند و لذت حاصل از یک رابطه اصیلند، درست همانهایی هستند که کمتر از هر کسی قادر به برقراری چنین ارتباطی هستند…

وحشت از تنهایی- اگزیستانسیال
اروین یالوم

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: