ولورین

ولورین

🔻ولورین‌ها بزرگ‌ترین عضو از خانواده راسوها هستند. طول بدن این جانوران بین ۶۶ تا ۸۸ سانتی‌متر بوده و دم جانور به تنهایی حدود ۱۸ تا ۲۵ سانتی‌متر طول دارد.
‼️نام علمی ولورین‌ها “Gulo Gulo” است!/ Kojaro
⇐دانلود کتاب الکترونیک-کتابخانه مجازی⇒