چرا زمین می‌چرخد؟

چرا زمین می‌چرخد؟

✅ دلیل چرخش زمین به دور محور خود این است که سیاره‌ی ما، در کنار دیگر سیاره‌های سامانه‌ی خورشیدی، چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون سال پیش از صفحه‌ی چرخانی از گاز و غبار شکل گرفته است که به دور خورشید جوان در گردش بوده است. همزمان که سیاره‌ها از این غبار چرخان متراکم شکل می‌گرفتند، بخشی از تکانه‌ی زاویه‌ای این غبار را جذب کردند که باعث چرخش آن‌ها شد. به‌مرور زمان، در وهله‌ی اول اثرات جزر و مدی ماه و زمین روی یکدیگر، صلب نبودن زمین و اصطکاک لایه‌های داخلی آن و در وهله‌ی دوم اصطکاک سیاره با محیط کم‌جرم (اما غیرخلا) اطرافش باعث کاهش سرعت گردش زمین شده است و همچنان می‌شود. / مجله دانستنیها

⇐دانلود کتاب الکترونیک-کتابخانه مجازی⇒