کتابخانه رایگان در کوبا

در ، قفسه هایی برای فروش کتاب بدون فروشنده هست که روش نوشته شده:
کنندگان نمی دزدند و دزدان نمی کنند.”

کتابخانه رایگان در کوبا
کتابخانه رایگان در کوبا

کوبا جزو کشورهای دارای سرانه ی مطالعه ی بالاست…

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: