گوساله

گوساله سالاری

چون سامری مباش که زر داد و از خری
موسی نهاد و از پی گوساله می رود

حافظ

اگر بگوییم که خدای حاکم بر اکثریت عالم در طول تاریخ تا به امروز نیز همان گوسالۀ سامری است سخنی به گزاف نخواهد بود زیرا خدای یا ارباب هر کس همان است که به خاطر او به عشق سودای او کار می کند و اکثریت مردم را سودایی جز درهم و دینار نیست و به خاطر اوست که جنگ ها می کنند و جانها می ستانند، دامها می گسترند و آدمها را شکار می کنند.
درهم و دینار در تحلیل نهایی همان هوای نفس و خودپرستی است واینهمه بانگ و غوغای زرسالاری بانگ گاوی بیش نیست که همه را سحر کرده است. و ای کاش مردمان از سِحرِ حرامِ سامری بِرَهند و به سِحرِ حلالِ سعدی و سنایی برسند.

برگرفته از کتاب ” در صحبت قرآن ”
به قلم دکتر حسین الهی قمشه ای
نقاشی ” ستایش گوسال طلایی ” اثر Niccolò Possino

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: