⁣جايزه‌ی معماری آمریکا

⁣جایزه‌ی معماری آمریکا

«مؤسسه‌ی معماران آمریکا» و کمیته‌ی محیط‌زیست این کشور، برندگان جایزه‌ی «‌COTE Top Ten Awards» را معرفی کردند. این ساختمان‌ها بهترین عملکرد را در طراحی جذاب، سازگاری با محیط زیست و مصرف بهینه‌ی انرژی ارائه داده‌اند. «ساختمان علوم و سلامت کالج بریستول» یکی از برندگان جایزه‌ی امسال است.

⇐دانلود کتاب الکترونیک-کتابخانه مجازی⇒