⁣مزرعه‌ی خورشیدی

⁣مزرعه‌ی خورشیدی

این نمای زیبا، غروب آفتاب را بر فراز نیروگاه خورشیدی فتوولتایی در شهر سانگچی چین نشان می‌دهد. فاز اول این نیروگاه با ظرفیت ۷۰ مگاوات در حال بهره‌برداری است و قرار است ظرفیت آن طی چند سال آینده به ۱۰۰ مگاوات افزایش پیدا کند. در سال ۲۰۱۶ چین با دستیابی به ظرفیت ۷۷.۴ گیگاوات تولید انرژی الکتریکی از سلول‌های خورشیدی، پیشروترین کشور جهان در فناوری #فتوولتاییک لقب گرفته است.

⇐دانلود کتاب الکترونیک-کتابخانه مجازی⇒