11 دقیقه-میانگین مدت زمان مفید بازی راگبی

۱۱ دقیقه-میانگین مدت زمان مفید بازی راگبی

آیا می‌دانید که میانگین مدت‌زمان مفید بازی راگبی تنها ۱۱ دقیقه است. در حالی که پخش تلویزیونی آن ممکن است ۳ ساعت به طول بینجامد!

⇐دانلود کتاب الکترونیک-کتابخانه مجازی⇒