بایگانی برچسب: s

فرشتگان و شیاطین درون

از دیدگاه محیی الدین و مولانا فرشتگان مقرّب چون جبرئیل و میکائیل و شیاطین انس و جن و همۀ پیامبران از آدم تا خاتم همه در همۀ انسانها به گونه ای تجلّی دارند و همه در خدمت آدمیان هستند و سر در خط فرمان دارند و جوهر انسانیت را ساجد و عابدند، الّا ابلیس که مقام انسان را انکار می کند چون روح قدسی او را نمی بیند و او را خاک می شناسد و آب و گل می شمارد. ادامه خواندن فرشتگان و شیاطین درون

پیام عشق جهانگیر حضرت مسیح

کشیشان زنده دل که پیام عشق جهانگیر حضرت مسیح را به آدمیان می رسانند از روزگار آن پیامبر الهی تاکنون همواره کم و بیش در میان مردم بوده اند و هرچه خیر و نیکویی و عشق و محبت که در میان ترسایان هست از برکت وجود آنهاست. ادامه خواندن پیام عشق جهانگیر حضرت مسیح

شیطان و تغییر احساسات

آیا تا به حال شده که وقتی یک خانه ی زیبا، ماشین زیبا ببینیم، بیاییم در خونه تعریف کنیم؟

اما تا اینکه یه تصادفی می بینیم می آییم به همه تعریف می کنیم با تمام جزئیات!!!!! ادامه خواندن شیطان و تغییر احساسات

تانگو ی شیطان

گزیده ای از کتاب «تانگو ی شیطان» اثر لسلو کراسناهورکایی

اطمینان داشت که نه در بطن این چرخه‌های هفتگی و‌ماهانه‌ی ناکامی که طی آن‌ها رویه‌های تکراری و گنگ مدام تکرار می‌شدند تا سرانجام به جایشان تلی از خاکستر باقی بماند، و نه در کورسوی امیدی که به رهایی داشتند، خطری واقعی پنهان نبود: ادامه خواندن تانگو ی شیطان