یاقوت

یاقوت
بانوی سرخ پوش…

یاقوت نام زنی مجهول الهویه از اهالی تهران بود که نزدیک به ۳۰ سال، هر روز، ساکت و آرام با لباس، کفش، کیف و جوراب قرمز رنگ در میدان فردوسی و اغلب ضلعِ شمال شرقی آن ایستاده و انتظار می‌کشید. ادامه خواندن یاقوت