آشفته بازار دورویی

تله چن به نقل از عصر سکوت:

از وقتی که برای نشان دادنِ خود به دیگران لازم شد فیلم بازی کنیم و های پر از خرده و شیشه بزنیم تا باورمان کنند، روباه هم با کلاغ، سَر و سِرّی پیدا کرده و شنل قرمزی هم عجب دلبری می کند برای و مادرِ حبه انگور هم دلش هوسِ شوهر کرده است .. دیگر کسی فکر نمی کند که گرگ و روباه، دستشان در یک کاسه بوده است و آمده بودند که یکی را به آشوب بکشد و دیگری هم کند. چه شده؟؟ کلاغ و شنل قرمزی و مادر حبه انگور شده اند و دیگر چشمشان چیزِ دیگری نمی بیند. برای خودشان صاحب نظر شده و چه راسخانه در راه مشتی موجود بی مقدار که هیچ کسی دل خوشی از آنها نداشته حرکت می کنند. شیر هم که سلطان بود از این آشفته بازار دورویی شرمش شده و انگار دلش میخواهد از این لاابالی برود ..

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: