آشفته بازار دورویی

تله چن به نقل از عصر سکوت:

از وقتی که برای نشان دادنِ علاقه خود به دیگران لازم شد فیلم بازی کنیم و حرف های پر از خرده و شیشه بزنیم تا باورمان کنند، روباه هم با کلاغ، سَر و سِرّی پیدا کرده و شنل قرمزی هم عجب دلبری می کند برای گرگ و مادرِ حبه انگور هم دلش هوسِ شوهر کرده است .. دیگر کسی فکر نمی کند که گرگ و روباه، دستشان در یک کاسه بوده است و آمده بودند که یکی جنگل را به آشوب بکشد و دیگری هم درندگی کند. چه شده؟؟ کلاغ و شنل قرمزی و مادر حبه انگور عاشق شده اند و دیگر چشمشان چیزِ دیگری نمی بیند. برای خودشان صاحب نظر شده و چه راسخانه در راه مشتی موجود بی مقدار که هیچ کسی دل خوشی از آنها نداشته حرکت می کنند. شیر هم که سلطان جنگل بود از این آشفته بازار دورویی شرمش شده و انگار دلش میخواهد از این جنگل لاابالی برود ..

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: