اتفاقات خوشایند

هر روز، سه اتفاق خوشایندی که برایتان افتاده است را بنویسید.
سه اتفاق حتی کوچک.
این کار را برای ۲۱ روز ادامه دهید.
۳ اتفاق هر روز باید مختص آن روز باشند. این کار را عادت می دهد که بر روی مسائل مثبت تمرکز کند.
بر طبق تحقیقات انجام شده، چنین عادتی (حتی بیشتر از حس موفقیت) باعث خوشحالی شما می شود.

اتفاقات خوشایند

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: