ادامه در ذات زندگى نهفته است

تله چن به نقل از سید محمد مرکبیان:

ادامه در ذات زندگى نهفته است. اصلاً روندِ زندگى همین است، که ادامه دهى. زمین مى خورى، بلند شوى و ادامه دهى.

عزیزت مى میرد، بعدِ کمى مکث، ادامه مى دهى. خسته مى شوى، اندکى بعد ادامه مى دهى. مى ترسى، باز اما ادامه مى دهى. فارغ از انتخاب و توان، تا وقتى زنده اى، آنچه با تو همراه است، ادامه است..

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: