ارتباط هیتلر با موجودات بیگانه

ارتباط هیتلر با موجودات بیگانه

برخى از پردازان یوفو معتقدند که با موجودات بیگانه ارتباط مستقیم داشت و از آن ها دستور میگرفت. همچین تکنولوژى نظامى و آزمایشات سرى نازى ها را دلیلى بر این ادعا میدانند!

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: