⁣ارواح

⁣ارواحی از فاصله‌ی يك‌ميليون سال‌ نوری

«یایوری کوزاما»، هنرمند ژاپنی، نمایشگاهی از آینه‌های موازی را در موزه‌ی هیرشهورن واشنگتن آماده کرده و آن را «ارواحی از یک‌میلیون سال‌نوری دورتر» نامیده است.

طبق اصول نور هندسی، اگر دو آینه‌ی تخت را موازی یکدیگر قرار دهید، بی‌نهایت تصویر درون آن‌ها شکل می‌گیرد.

منبع: مجله دانستنیها