اهمیت تفکر و مطالعه از نظر برتراند راسل

اگر عقاید خود را با تفکر و مطالعه به دست آورید، کسی نمی تواند به آنها توهین کند!
اگر کسی چیزی بر خلافشان بگوید عصبانی نمی شوید، یا می خندید یا به فکر فرو می روید!

برتراند راسل

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: