اوریانا فالاچی

گزیده ای از کتاب «نامه به کودکی که هرگز زاده نشد» اثر اوریانا فالاچی

اگر تو ثروتمند باشی، سرما یک نوع تفریح می‌شود تا پالتو پوست بخری، خودت را گرم کنی و به اسکی بروی…
اگر فقیر باشی برعکس، سرما بدبختی می‌شود و آن وقت یاد می‌گیری که حتی از زیبایی یک منظره زیر برف متنفر باشی؛

کودک من!
تساوی تنها در آن جایی که تو هستی وجود دارد، مثل آزادی…ما تنها توی رحم برابر هستیم… .

واحد مطالعات و پژوهش های فرهنگی و هنری تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: