بازمانده روز

شاید بهتر بود خداوند ما را هم مثل گیاه‌ها خلق می‌کرد. یعنی این که پای‌مان محکم توی زمین باشد.
آن‌وقت هیچ‌کدام از این کثافت کاری‌های مربوط به جنگ و مرز و این چیزها اصلا پیش نمی‌آمد!

عنوان کتاب: بازمانده روز
نویسنده: کازوئو ایشی‌گورو

واحد مطالعات فرهنگی و هنری تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: