باید تاریخ را جدی تر بگیریم

تله چن به نقل از حسن نراقی:

اگر نخواهیم همه چیز را دوباره و چند باره تجربه کنیم، باید تاریخ را جدی تر بگیریم. بدون شناخت دیروز، هرگز قادر نخواهیم بود امروز و فردای بهتری برای خود بسازیم.
چرا تمرین نکنیم که وقتی اشتباه کردیم، شجاع باشیم لااقل اعتراف کنیم؟!

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: