برای یک فیلسوف

گاه برای یک فیلسوف فهمیده شدن، سخت‌تر از بد فهمیده شدن است. او می کوشد مرا به درستی درک کند، سعی دارد در جهات مشخصی به چاپلوسی بپردازد. می خواهد روش مرا کشف کند و از آن به عنوان روش خود استفاده کند.

عنوان کتاب: وقتی نیچه گریست
نویسنده: اروین یالوم

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: