برنامه ریزی درست و تلاش در جهت صحیح

تله چن به نقل از  مریم سیفی کار-مشاور مرکز آفتابگردان:

به موفقیتهای دیگران با حسرت نگاه نکنید!!
تلاشتان را بیشترکنید!
تنها تفاوت افراد موفق با دیگران …
برنامه ریزی درست و تلاش در جهت صحیح است!

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: