بر سر اموال هیتلر چه آمد

بر سر اموال هیتلر چه آمد ؟

«هیتلر»، نقاش و نویسنده بود. «نبرد من» یکی از کتاب‌های او بود که در سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) اجازه‌ی فروش عمومی پیدا کرد و ۱۰ میلیون نسخه از آن در سراسر جهان به فروش رسید.

نقاشی‌های او هم هنوز در میان کلکسیونرهای خصوصی جهان دست به دست می‌چرخند. اما دیگر اموال او در سال ۱۹۵۲ (۱۳۳۱) چه ساختمان‌ها و چه اموال کوچک مانند میز، صندلی و … به‌وسیله‌ی دولت آلمان به آتش کشیده شد.

بر سر اموال هیتلر چه آمد ؟

واحد مطالعات و پژوهش های تاریخی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: