بچه‌های امروز معرکه‌ اند

گزیده ای از کتاب «بچه‌های امروز معرکه‌ اند» اثر عزیز نسین

پسرم! کسی که مدرسه نرود و درس نخواند آدم نمی‌شود. انسان هرچه بیشتر تلاش کند بیشتر سود می‌برد و در آینده راحت خواهد بود. در سنین پایین باید تلاش زیادی کنی تا بزرگ که شدی به آسایش برسی…

این‌ها نصیحت همیشگی پدرم بود. دوستانش هم به همین شکل متین را نصیحت کردند:
پسر جان، هر کس در زندگی کار و تلاش بیشتری کند موفق‌تر است…
متین، که تا آن لحظه سرش پایین و ناراحت و ساکت بود، ناگهان سرش را بلند کرد و پرسید : «کسی که تلاش کند چه‌قدر موفق خواهد شد؟»
هر چه بیشتر تلاش کند همان قدر هم موفق خواد شد…

واحد مطالعات و پژوهش های فرهنگی و هنری تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: