بی جهت وارد حباب درون دیگران نشویم!

تله چن به نقل از احمد سالمی:

همه ی ادمها یک حباب درون دارند.
حبابی که شان ، آبرویشان و از همه مهمتر عواطفشان در آن گنجانده شده است. بعضی ها از روی سرگرمی میخواهند وارد حباب درون دیگران شوند بی آن که بپرسند من کجای زندگی او هستم ؟ و از او چه میخواهم؟ میروند و وارد حبابِ درونشان میشوند و زیر و بم زندگی اش را جستجو میکنند تا جایی که دیگر از او خسته میشوند و دست آخر با یک سوزن حبابش را می ترکانند! از آنجا به بعد است که دیگر هیچ چیز برایش تازگی ندارد ؛ شاید حبابِ جدیدی بسازد و به خود از نو شروع کند اما دیگر لذتی در کار نیست ، تمامش میشود مثل یک فیلمنامه فیلم سینمایی که همه چیزش از قبل مشخص است.
هم همین است ، بی جهت وارد حباب درون دیگران نشویم!

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: