تخمین وزن سیارات

تخمین وزن سیارات

قانون گرانش نیوتن بیان می‌کند هر جسم ‌ای میدان گرانشی خود را دارد که باعث جذب شدن اجرام نزدیک آن، همچون ماه‌ها و ماهواره‌ها می‌شود.

این نیروی جاذبه با جرم سیاره متناسب است و با توان دوم فاصله‌ی میان دو جرم نسبت عکس دارد. با مشاهده‌ی کشش گرانشی سیاره بر ماه‌هایی که در مدار آن قرار دارند، اخترشناسان قادر هستند جرم سیاره را محاسبه کنند. هر چقدر سیاره سنگین‌تر باشد، کشش گرانشی قدرتمندتری روی ماه خود دارد که باعث می‌شود ماه سریع‌تر حرکت کند. با اندازه‌گیری فاصله‌ی بین سیاره و ماه و محاسبه‌ی مدت زمان گردش ماه به دور سیاره، می‌توان وزن سیاره را به دست آورد.

تخمین وزن سیارات – مجله دانستنیها

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: