میکروسکوپ

تفاوت میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی

میکروسکوپ‌های نوری، ساده و ترکیبی از چند جزء هستند که از نور مرئی برای تابش و بازتاب به جسم استفاده می‌کنند، در حالی که میکروسکوپ‌های الکترونی با پرتوی الکترونی کمتر از ۱ نانومتر فعالیت می‌کنند.

تفاوت اصلی میان میکروسکوپ‌های الکترونی و نوری آن است که ساختمان داخلی میکروسکوپ‌های الکترونی باید در خلا فعالیت کند و به همین دلیل نمی‌توان بافت‌های زنده یا فعالیت‌هایی مانند تقسیم سلولی را زیر آن مشاهده کرد. همچنین میکروسکوپ نوری این امکان را به ما می‌دهد تا بافت مورد نظر خود را رنگ کرده و زیر میکروسکوپ بافت‌های رنگی را به راحتی مشاهده کنیم، در حالی که تصاویر به دست آمده از یک میکروسکوپ الکترونی سیاه و سفید است. اگرچه میکروسکوپ‌های الکترونی دنیای زیست‌شناسی و بررسی و مطالعات سلولی را متحول کرده‌اند اما با توجه به دلایل ذکر شده، میکروسکوپ‌ها نوری همچنان در مطالعات آزمایشگاهی اهمیت خود را حفظ کرده‌اند.

منبع: مجله دانستنیها