توصیه های استفان کینگ به نویسندگان جوان

نکات مهمی که استفان کینگ برای نوشتن یک داستان خوب به نویسندگان جوان توصیه می کند:۱- دیگر تلویزیون تماشا نکنید و کتاب بخوانید
۲- بیش از آنچه فکر میکنی خود را برای شکست و انتقاد های آتی آماده کنید۳- وقتت را با تلاش برای راضی نگه داشتن بقیه تلف نکن
۴- اول برای خودت بنویس
۵- با چیزهایی شروع کن که نوشتن در موردشان سخت است
۶- موقع نوشتن ارتباطت با دنیای بیرون را قطع کن
۷- تظاهر نداشته باش
۸- از قید ها و پاراگراف های طولانی بپرهیز
۹- زیاد درگیر گرامر نباش
۱۰- در توصیف کردن استاد باشید
۱۱- اطلاعات زیادی به خواننده ندهید
۱۲- درباره کارهایی که دیگران کرده اند هم داستان بگو
۱۳- ریسک کن و احتیاط را کنار بزار
۱۴- برای نویسنده خوب شدن احتیاجی به مواد مخدر نداری
۱۵- بدان نویسندگی نوعی تله پاتی هست
۱۶- هر روز بنویس
۱۷- اولین نسخه را در سه ماه تمام کن
۱۸- جرات داشته باش و پاره کن
۱۹- متاهل باش سالم باش و خوب زندگی کن!

واحد مطالعات و پژوهش های فرهنگی و هنری تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: