جای خالی سلوچ

گزیده ای از کتاب «جای خالی سلوچ» اثر

مگر حتما باید پیدا و آشکار باشد تا به آدمیزاد حق عاشق شدن، عاشق بودن بدهد؟ گاه گم است؛ اما هست، هست، چون نیست. مگر چیست؟ آن‌چه که پیداست؟

نه، عشق اگر پیدا شد که دیگر عشق نیست. است. عشق از آن رو هست، که نیست. پیدا نیست و حس می‌شود. می‌شوراند، منقلب می‌کند. به رقص و شلنگ اندازی وا می‌دارد. می‌گریاند، می‌چزاند. می‌کوبد و می‌دواند.

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: