حرکت جهشی دوکفه‌ ای‌ ها!

 

شاید کمتر کسی حرکت جهشی دوکفه‌ ای‌ ها را دیده‌ باشد. این موجودات می‌توانند مثل جت خود را به جلو پرتاب کنند.

دوکفه‌ای‌ های قطب جنوب با کمک حرکت‌ جهشی از دست شکارچیان خود می‌گریزند. وقتی که این نرم‌تن احساس خطر می‌کند به سرعت پوسته‌های صدفی خود را به یکدیگر چسبانیده و با این روش خود را به سمتی که ایمن است، پرتاب می‌کند. زمانی‌که عضله کشنده کفه‌های صدف را می‌بندد، آب موجود در درون محوطه داخلی بدن صدف با فشار به بیرون رانده می‌شود و هنگامی که لولای عضلانی اجازه باز شدن را به کفه‌های صدف می‌دهد، بار دیگر آب به درون بدن موجود زنده وارد می‌شود و به این‌ترتیب عضله به وضعیت اولیه خود باز‌می‌گردد. این باز و بسته شدن‌ها باعث حرکت موجود زنده در درون آب می‌شود و تا زمانی‌ که در معرض خطر شکارچیان قرار گرفته باشد این عمل می‌تواند ادامه داشته باشد.
این شیوه حرکت که به ظاهر طبیعی است، می‌تواند راهنمایی‌های مفیدی برای محققانی فراهم کند که می‌خواهند انواع پلیمرها را در درجه‌ حرارت‌های متفاوت دستکاری کنند.

واحد مطالعات و پژوهش های علمی تله چن

 

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: