حواستان به داشته های زندگیتان باشد

تله چن به نقل از محدثه فردوسی:

حواستان به داشته های زندگیتان باشد …
اینکه یک رابطه ی با کیفیتِ عاشقانه را
به خاطر چند رابطه ى نصفه و نیمه اجتماعی، از دست می دهید،
از دست دادنِ کمی نیست !
اینکه یک فردِ مناسب وایده آل را
با افرادی که اسم رابطه شان هم حتی “دوستیِ معمولی” ست عوض می کنید،
تعویضِ ساده ای نیست !
یادتان نرود که چه چیزی را
در قبالِ چه از دست می دهید …
نکند برای برداشتن چند تکه سنگ زیبا از روی زمین،
الماسِ باارزشی را که در دست دارید، از دست بدهید !
نگاهتان به دستِ خودتان باشد،
به اَلماستان !
زمین،
همیشه پر از تکه “سنگ های بی ارزش” است …

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: